Välkommen till registrering och inloggning för medlemmar.

För att kunna logga in på medlemssidan så måste du registrera dig och få ett lösenord.Klicka här                                  

 

Glömt lösenord

OBS! Endast oberoende Produktkunsulter för Morinda Bioactives får använda medlemssidan för utbildning samt använda och ladda ner det material som finns på sidan.   

När Du loggat in på medlemssidan finner du all möjlig information och är tänkt som en utbildningssida för Oberonde Produktkonsulter som jobbar med Morinda
Observera att det finns en del material som är för medlemmarnas egen utbildning och vetskap, men som INTE är marknadsföringsmaterial.
OBS! Det är varje oberoende produktkonsults ansvar att ej använda information som är klassad som icke marknadsföringsmaterial till just marknadsföring. All icke godkänd marknadsföring kommer alltid Morinda/Compliance slå ner på med disciplinära åtgärder i enlighet med policymanualen.
OBS! Allt egettillverkat material som produktkonsulter önskar använda måste skickas in förindividuellt godkännande innan publicering.
Så använd allt material och information med ansvar, enligt Morindas policymanual
Lycka till.

Missbruk av medlemssidan kommer att anmälas till Compliance på Morinda/UK.

Logga in